Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 03.05.2021 r. oraz 04.05.2021 r. biuro projektu będzie nieczynne.

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż Podmioty Świadczące Usługi Rozwojowe są zobowiązane do umieszczenia w widocznym miejscu na usłudze stacjonarnej, co najmniej jednego plakatu. Plakat powinien być wydrukowany w rozmiarze A3 (arkusz o wymiarach 297×420 mm) w kolorze. Plakat dostępny jest na naszej stronie projektowej w zakładce DO POBRANIA.

Operator Makroregionu 1 w ramach projektu „Akademii menadżera 2” informuje, iż III runda naboru została zamknięta z powodu przekroczenia 150% alokacji przewidzianej na ten nabór. Jednocześnie informujemy, iż kolejny nabór odbędzie się w trzecim kwartale tego roku.

Szanowni Państwo,

ProcessTeam Sp. z o.o. ogłasza III RUNDĘ NABORU w projekcie „Akademia Menadżera MŚP 2 – makroregion I”. Zasady naboru określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (aktualizacja z dnia 07.04.2021 r.) dostępny na stronie projektu w zakładce DO POBRANIA.

Informujemy, iż III RUNDA NABORU skierowana jest wyłącznie do małych przedsiębiorców, którzy mogą wydelegować do udziału w projekcie maksymalnie 4 uczestników. W ramach III RUNDY NABORU nie będą rozpatrywane zgłoszenia mikro i średnich przedsiębiorców.

Rozpoczęcie składania Formularzy Zgłoszeniowych Przedsiębiorstwa 14.04.2021 r. godz. 9.00

*Nabór do projektu będzie trwał maksymalnie 21 dni kalendarzowych. Operator zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru przed upływem 21 dni kalendarzowych w przypadku wpłynięcia wniosków rekrutacyjnych na łączną kwotę odpowiadającą 150% przewidzianej alokacji na dany kwartał.

Informujemy, iż na stronie internetowej projektu www.akademiamsp2.pl, mogą już Państwo założyć konto, a następnie pobrać i wypełnić Formularz Zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa, który należy złożyć w trakcie naboru.

Przypominamy, iż, pierwszym etapem zgłoszenia się do projektu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego PARP – https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz-1

Proszę o zwrócenie uwagi czy wypełnili Państwo prawidłowy formularz zgłoszeniowy na stronie PARP tj. dotyczący drugiej edycji projektu Akademia Menadżera

ETAPY REKRUTACJI

ETAP I Rejestracja na stronie PARP (etap obowiązkowy)

Pierwszy etap zgłoszenia do Projektu następuje poprzez Formularz rejestracyjny, zamieszczony na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Akademia Menadżera MŚP”

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz-1

ETAP II Założenie konta oraz złożenie dokumentów u Operatora

Przedsiębiorca zakłada konto w systemie Operatora oraz pobiera Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa (załącznik 2) do uzupełnienia.

Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa, przedsiębiorca składa w trakcie ogłoszonej i trwającej rundy naboru:

– elektronicznie przez stronę Operatora – www.akademiamsp2.pl lub

– pocztą lub kurierem na adres Operatora – ProcessTeam Sp. z o.o., ul. Górczewska 137, 01-459 Warszawa lub

– osobiście w siedzibie Operatora.

Pozostałe dokumenty rekrutacyjne Przedsiębiorca składa drogą elektroniczną w formie skanów przez stronę Operatora w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik 2).

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 02.04.2021 r. oraz 05.04.2021 r. biuro projektu będzie nieczynne.

Operator Makroregionu 1 w ramach projektu „Akademii menadżera 2” informuje, iż II runda naboru została zamknięta z powodu przekroczenia 150% alokacji przewidzianej na ten nabór. Jednocześnie informujemy, iż kolejny nabór odbędzie się w drugim kwartale tego roku.

Szanowni Państwo,

ProcessTeam Sp. z o.o. ogłasza II RUNDĘ NABORU w projekcie „Akademia Menadżera MŚP 2 – makroregion I”. Zasady naboru określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (aktualizacja z dnia 21.01.2021 r.)dostępny na stronie projektu w zakładce DO POBRANIA.

Informujemy, iż II RUNDA NABORU skierowana jest wyłącznie do mikro i małych przedsiębiorców. W ramach II RUNDY NABORU nie będą rozpatrywane zgłoszenia średnich przedsiębiorców.

Rozpoczęcie składania Formularzy Zgłoszeniowych Przedsiębiorstwa 28.01.2021 r. godz. 9.00

*Nabór do projektu będzie trwał maksymalnie 21 dni kalendarzowych. Operator zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru przed upływem 21 dni kalendarzowych w przypadku wpłynięcia wniosków rekrutacyjnych na łączną kwotę odpowiadającą 150% przewidzianej alokacji na dany kwartał.

Informujemy, iż na stronie internetowej projektu www.akademiamsp2.pl, mogą już Państwo założyć konto, a następnie pobrać i wypełnić Formularz Zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa, który należy złożyć w trakcie naboru.

Przypominamy, iż, pierwszym etapem zgłoszenia się do projektu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego PARP – https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz-1

Proszę o zwrócenie uwagi czy wypełnili Państwo prawidłowy formularz zgłoszeniowy na stronie PARP tj. dotyczący drugiej edycji projektu Akademia Menadżera

ETAPY REKRUTACJI

ETAP I Rejestracja na stronie PARP (etap obowiązkowy)

Pierwszy etap zgłoszenia do Projektu następuje poprzez Formularz rejestracyjny, zamieszczony na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Akademia Menadżera MŚP”

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz-1

ETAP II Założenie konta oraz złożenie dokumentów u Operatora

Przedsiębiorca zakłada konto w systemie Operatora oraz pobiera Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa (załącznik 2) do uzupełnienia.

Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa, przedsiębiorca składa w trakcie ogłoszonej i trwającej rundy naboru:

– elektronicznie przez stronę Operatora – www.akademiamsp2.pl lub

– pocztą lub kurierem na adres Operatora – ProcessTeam Sp. z o.o., ul. Górczewska 137, 01-459 Warszawa lub

– osobiście w siedzibie Operatora.

Pozostałe dokumenty rekrutacyjne Przedsiębiorca składa drogą elektroniczną w formie skanów przez stronę Operatora w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik 2).

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 24.12.2020 r. oraz 31.12.2020 r. biuro projektu będzie nieczynne.

Operator Makroregionu 1 w ramach projektu „Akademii menadżera 2” informuje, iż I runda naboru została zamknięta z powodu przekroczenia 150% alokacji przewidzianej na ten nabór. Jednocześnie informujemy, iż kolejny nabór odbędzie się w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu dzisiejszym został uruchomiony system, który umożliwia Państwu założenie konta oraz pobranie formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa, który należy złożyć w trakcie trwania naboru.